Bavaria 40 Cruiser - External image
Sail boat

Bavaria 40 Cruiser

EC- 40B-09-G

12.19 m
Length
7 (6+1)