Bavaria Cruiser 41 - External image
Sail boat

Bavaria Cruiser 41

Khimeya